Promocja marki, wydarzeń i produktów – o produkcji filmów dla biznesu

Popularne porzekadło mówi, iż czasem obraz często więcej niż tysiące słów. Potwierdza się ono także w marketingu, który od lat wykorzystuje wizualne środki przekazu. Zaczynano od zdjęć, aczkolwiek wraz z zaawansowaniem techniki i zwiększeniem dostępu do kinematografii, a następnie telewizji i internetu, z czasem zaczęły wypierać je filmy. Współcześnie klipy stanowią jeden filarów dużych i małych kampanii – bez względu na to, czy idzie o akcje społeczne, kształtowanie wizerunki marki czy też reklamę nowego produktu. Tak szerokie wykorzystanie filmów promocyjnych jest możliwe głównie dzięki zróżnicowania ich odmian, między którymi bez trudności można znaleźć tę, która będzie najlepiej dopasowania do danej strategii reklamowej.

Filmy promocyjne – rodzaje i ich przeznaczenie

Spoty reklamowe są najczęściej stosowanym typem produkcji filmowych, niezastąpionym podczas promocji marki. Dobrze znamy je z telewizji, ale ostatnio ważnym sposobem ich dystrybucji jest również internet – niejednokrotnie spotykamy je na portalach informacyjnych lub YouTube, na dodatek popularnym zabiegiem jest wyświetlanie ich na ekranach w środkach komunikacji miejskiej. Należy napomknąć również o firmach korporacyjnych, które są istotną częścią taktyki kreowania właściwego wizerunku firmy w oczach potencjalnych pracowników i konsumentów. Ważnym gatunkiem są prócz tego filmy promocyjne. Ich opracowanie zamawiają nie tylko firmy, ale także różne instytucje – m.in. te zajmujące się promowaniem regionów bądź miast, organizacji pożytku publicznego i fundacji. To narzędzie przydające się znakomicie do przedstawienia postępów wszelkiego rodzaju inwestycji (np. budowy biurowców czy dróg), uroków danego miejsca lub szczegółów działaniach mających za zadanie pomoc potrzebującym. Podobną kategorią są filmy eventowe, będące rodzajem sprawozdania z przeróżnych wydarzeń.

Wykonanie filmów promocyjnych zleć profesjonalnej ekipie

By reklama oparta o filmy promocyjne przyniosła prognozowane efekty, muszą one wyróżniać się wysoką jakością. Toteż produkcję filmów trzeba zlecić sprawdzonej, doświadczonej firmie. Poziom usług świadczonych przez dane studio zilustruje nam jego portfolio. ważne jest także to, z jakiego wyposażenia ono korzysta. Idzie między innymi o drony pozwalające na realizację ciekawych ujęć z powietrza, właściwie nieodzownych we współczesnych filmach promocyjnych oraz korporacyjnych.