Jak przebiegają szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony w 1997 roku na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jaką wiedzę należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Komu przyda się kurs ABI?

Szkolenia ABI – jakie kryteria musi spełniać kandydat?

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, zwłaszcza współcześnie, kiedy możliwości użycia poufnych informacji jest znacznie więcej. Właśnie dlatego powołano instytucję ABI, którego rolę może pełnić wyłącznie osoba fizyczna. Potencjalny administrator bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do dokonywania czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie ochrony informacji o osobach fizycznych. Ponadto potencjalny administrator musi udokumentować, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według ustawy wyznaczenie ABI nie jest obowiązkowe.

Szkolenia ABI – imienne zaświadczenie i dostęp do szablonów dokumentacji

Rola administratora bezpieczeństwa informacji polega na nadzorowaniu przestrzegania przepisów związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi także specjalną listę danych. Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pełnienia obowiązków ABI mogą wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu. Podczas kursu uczestnicy poznają podstawowe terminy, takie jak GIODO, administrator danych osobowych (ADO), odbiorca danych osobowych, mają szansę zgłębić aktualną wiedzę o przepisach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się przygotowywać dokumentację, jak również dowiadują się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat ABI potwierdzający posiadane uprawnienia, jak również dostęp do materiałów szkoleniowych i wzorów dokumentacji.