Drzewo genealogiczne – dowiedz się skąd pochodzisz

Znajomość historii rodziny niezbędna jest do rozwoju poczucia naszej tożsamości. To na informacjach o krewnych budowana jest świadomość własnego Ja. Zdecydowanej części z nas całkowicie wystarczy wiedza o przodkach , która przekazywana jest przez rodziców i dziadków. Ale nie brakuje jednak i takich, dla których jest to niewystarczające. To właśnie dla nich utworzenie drzewa genealogicznego jest rewelacyjnym rozwiązaniem.

Drzewa genealogiczne, czyli żmudna praca wymagająca cierpliwości

Przygotowanie drzewa genealogicznego – głównie takiego sięgającego kilka pokoleń do tyłu – naprawdę nie może być zaliczone do prostych. Odnajdywanie dat czy miejsc przyjścia na świat i śmierci poszczególnych krewnych pochłania naprawdę dużo pracy. Informacje zbierać można w trudno dostępnych archiwach miejskich lub kartotekach parafialnych. Najczęściej można korzystać z nich bez żadnych opłat. Są jednak i takie miejsca, gdzie trzeba wnieść stosowną opłatę. Koszt wykonania drzewa genealogicznego zależny jest od ilości pokoleń, które chce się w nim ująć. Dobrze jest pamiętać, że ilość wydatków może też wzrosnąć wraz z nieodzownością podróżowania do kolejnych parafii czy urzędów miejskich leżących na terenie całego kraju. Rzadko bowiem rodzina od od wieków zamieszkuje w tym samym mieście.

Drzewa genealogiczne – z jakiego powodu warto je wykonywać?

We wstępie wspomnieliśmy, że wiedza na temat swoich przodków jest wymagana do wytworzenia poczucia własnej tożsamości. Pozwala pełniej stać się elementem małej wspólnoty, jaką są nasi najbliżsi. Sprawia to także, iż nie czujemy się zagubieni w dzisiejszym świecie. To dlatego aktualnie mnóstwo Polaków podejmuje decyzję o zleceniu opracowania drzewa genealogicznego.