Metoda kasowa – co warto o niej wiedzieć?

Na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/ przeczytasz wszystko, co trzeba wiedzieć o metodzie kasowej.

Właściciele firm najczęściej rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w momencie wystawienia faktury za realizację usług czy sprzedaż towaru. Niestety w takim przypadku urząd skarbowy nie zważa na to czy na koncie płatnika VAT pojawiła się zapłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie prędzej niż po przelaniu od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – rozwiązanie dla małych przedsiębiorców?

Nieterminowość w przelewach należności to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą nieraz spotykają się z sytuacją, gdy są zmuszone wiele razy monitować kontrahenta odnośnie zapłaty za zrealizowane usługi bądź sprzedane towary. Gdy takie przypadki zdarzają się cyklicznie, nawet dobrze działające przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść przysługujących podatków na czas i w efekcie dostać od fiskusa bardzo wysoką grzywnę. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył wraz z podatkiem 2 milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania od kontrahenta ustalonej należności. Ze względu na wspomniany wyżej limit z metody kasowej może skorzystać stanowcza większość rodzimych właścicieli firm, aczkolwiek powinni oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej metody rozliczenia działa też w drugą stronę. Tym samym gdy sami mają problem z dochowaniem terminów płatności, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą danej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy składając formularz VAT-R. Nieodzowne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obowiązkowe umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do permanentnego śledzenia otrzymywanych opłat

Biura rachunkowe nieraz odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania podatku od towarów i usług metodą kasową. Przeważnie przyczyną tego jest problem z ciągłym pilnowaniem otrzymywanych płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga bowiem skrupulatnego ich pilnowania, by nie pominąć terminu rozliczenia podatku. W przypadku działalności wysyłających każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Lecz już przy stu i więcej fakturach nadzór wpłat wpływających na konto firmowe może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich podmiotów zalecanym rozwiązaniem, które umożliwia zaoszczędzenie czasu i minimalizację niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu, jest korzystanie z aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]