Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Kiedy spółka przechodzi poważny kryzys, długi wobec partnerów zwiększają się z każdym dniem, a ogłoszenie upadłości wydaje się najlepszym rozwiązaniem, być może przyszedł czas na wypróbowanie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – przystopuj rosnące zadłużenie

Restrukturyzację można określić jako przeobrażenie spółki, dążącą do uniknięcia jej upadłości i w następstwie zwiększenie jej wartości. W Polsce postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy proponują sporo instrumentów do zawarcia układu z wierzycielami, zatem są zdecydowanie w wyższym stopniu ukierunkowane na przedsiębiorców. Same postępowania trwają krócej aniżeli przed 2016 r. i wymagają mniej formalności. Restrukturyzacja daje wiele korzyści: pozwalają przystopować egzekucje komornicze, powstrzymać realizację niekorzystnych ugód, zahamować pędzącą spiralę zadłużenia, a zwłaszcza uratować firmę przed upadłością.

Postępowania restrukturyzacyjne – przyspieszone układowe, sanacyjne, o zatwierdzenie układu

Przywołana wyżej ustawa definiuje cztery sposoby prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to:
– postępowanie układowe, na które decydują się zwykle właściciele firm zagrożeni niewypłacalnością. W tym bardzo drobiazgowym postępowaniu sąd może ustanowić tymczasowego nadzorcę sądowego, zabezpieczając w ten sposób majątek dłużnika. Czas prowadzenia takiego postępowania jest w szeregu przypadków dłuższy aniżeli rok, ponieważ w kwestiach tyczących się wierzytelności spornych, to sędzia rozsądza o ostatecznej wysokości zobowiązania.
– przyspieszone postępowanie układowe, które pozwala dłużnikowi na zawarcie układu po sporządzeniu oraz zaakceptowaniu wykazu wierzytelności w uproszczonej procedurze. Toczy się ono przed sądem, aczkolwiek w założeniu ma doprowadzić do rychłego zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem oraz wierzycielami. Ten rodzaj restrukturyzacji toczy się zazwyczaj nie dłużej niż 6 miesięcy.
– postępowanie sanacyjne, które niezależnie od działań dążących do zawarcia układu z wierzycielami, daje dłużnikowi sposobność przeprowadzenia działań sanacyjnych, a zarazem zapewnia bardzo szeroką ochronę przed egzekucją. Wiąże się to jednakże ze stratą zarządu nad przedsiębiorstwem.
– postępowanie o zatwierdzenie układu toczące się bez udziału sądu. W takim postępowaniu to zadłużona spółka przy udziale nadzorcy układu, którego notabene sama wybiera, na własną rękę przeprowadza rozmowy z wierzycielami i zbiera ich głosy na piśmie. Obowiązkiem sądu jest tutaj tylko potwierdzenie układu kierując się wolą wierzycieli.

Należy zaznaczyć, iż istnieją ograniczenia, które wpływają na to, który model restrukturyzacji można przeprowadzić w danym przypadku. Dla przykładu, przyspieszone postępowanie układowe i postępowania o zatwierdzenie układu można rozpocząć wyłącznie wtedy, gdy kwota zobowiązań spornych nie wykracza ponad 15% wszystkich wierzytelności, w innym przypadku odpowiednie jest rozpoczęcie postępowania układowego albo sanacyjnego. Działania restrukturyzacyjne są zagmatwane, więc jeżeli podejmujesz decyzję o ich przeprowadzeniu, ale nie wiesz, który rodzaj będzie najlepszy dla Twojej firmy, obligatoryjnie skorzystaj z usług doradcy restrukturyzacyjnego.