Oferujesz usługi B2B? Dowiedz się, kiedy możesz wystawić notę księgową na 40 euro

Wszystko, czego trzeba dowiedzieć się o nocie księgowej 40 euro, znajdziesz na flobo.io.

Każda osoba prowadząca firmę prędzej lub później natrafia na kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to duży problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w razie wyniknięcia opóźnień we wniesieniu opłaty prawo polskie umożliwia wystawianie spóźnionym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 100 lub 70 euro.

Kiedy można wystawić kontrahentowi notę księgową na 40 – bądź więcej – euro?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel może zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednak nie przekraczającej 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. może natomiast wystawić notę w wysokości 70 euro, a kiedy wysokość niezapłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co ważne, taką notę można przekazać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu zwłoki w płatności, na dodatek bez wymogu uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednak wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie zepsuje budowanych nierzadko przez wiele lat dobrych kontaktów biznesowych. Wszak zwłoka w przelaniu opłaty za fakturę może być kwestią niespodziewanego przeoczenia lub chwilowych problemów finansowych dłużnika, a nie jego zamierzonym działaniem. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro – gdzie znaleźć?

Kiedy wierzyciel pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Informacje o tym zawarto w przytoczonym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za podstawę średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego darmowo na stronie Flobo – polskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności w firmach, która posiada także innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]