Pomiar lepkości cieczy – rodzaje urządzeń

Produkcja w zakładach przemysłowych wymaga niezwykłej dokładności i użycia nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z instrumentów wykorzystywanych we współczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Jak się ich używa?

Lepkościomierze – dokładny pomiar dla wielu sektorów przemysłu

Wiskozymetr, potocznie nazywany lepkościomierzem, to urządzenie laboratoryjne służące do pomiaru lepkości. Aparatura tego rodzaju stosowana jest w licznych gałęziach przemysłu – między innymi przy produkcji opakowań, papieru, w branży motoryzacyjnej oraz spożywczej, jak również w zakładach chemicznych. Badaniom poddawana jest ciecz – żywice, lakiery, klej i asfalt. W zakładach chemicznych powszechnie w użyciu jest również lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości skompensowanej temperaturowo TCV, dynamicznej oraz kinetycznej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest drobiazgowe sprawdzenie jakości produktu, a także optymalizacja kosztów i czasu trwania produkcji oraz podniesienie bezpieczeństwa pracowników zajmujących się obsługą procesów.

Lepkościomierze – rodzaje urządzeń

Dostępne w sprzedaży lepkościomierze składają się z sensora, mierzącego lepkość i temperaturę oraz przetwornika, do którego wysyłane są pomiary. Dane są w następnej kolejności przesyłane do systemu sterowania. Rozróżnia się 2 bazowe rodzaje lepkościomierzy przemysłowych – ViscoScope oraz ViscoPro. Aparatura różni się od siebie przeznaczeniem, konstrukcją oraz sposobem działania. Lepkościomierz ViscoScope wyposażony jest w cylinder pomiarowy, który wprowadzany jest w drgania. ViscoScope zdaje egzamin przy badaniu cieczy zanieczyszczonych. Z kolei urządzenia ViscoPro posiadają tłoczki pomiarowe wykonujące ruch posuwisto-zwrotny i używane są do diagnozowania czystych cieczy.