Ściąganie filtra Google – jak zacząć?

Odnotowałeś raptowny spadek pozycji Twojej domeny? Czy strona przestała też pojawiać się w wyszukiwarce po wprowadzeniu precyzyjnych i wypozycjonowanych uprzednio zwrotów? Pomimo starań, domena nie zmienia swojej pozycji w Google? Jeżeli zaobserwujemy wyżej wymienione objawy, oznaczać to będzie nałożenie filtru na stronę przez Google.

Filtr Google – co to takiego?

Przede wszystkim należy wytłumaczyć czym właściwie są filtry Google. Blokada pojawia się wskutek źle przeprowadzonego pozycjonowania – głównie przez pozyskiwanie linków ze złych źródeł. W tym przypadku nakładany jest filtr ręczny, a usunięcie tego rodzaju filtra może trwać od 1 do kilkunastu tygodni. Jeżeli jednak blokada spowodowana była np. błędną budową strony, to będziemy mieć do czynienia z filtrem algorytmicznym i w tym przypadku usuwanie filtra Google może trwać od kilku miesięcy do nawet roku.

Jak ściągnąć filtr ze strony?

Jedynym skutecznym sposobem ściągania filtrów Google jest stworzenie listy linków prowadzących do naszej strony internetowej (najlepiej zrobić to przy pomocy Google Webmaster Tools), a następnie zweryfikowanie, które z nich są dla naszej strony szkodliwe – proces ten usprawnią nam dedykowane narzędzia takie jak Link Detox. Po wytypowaniu linków przeznaczonych do usunięcia z Google, należy wrzucić do Google Webmaster Tools plik disavov z listą niechcianych linków. Cały proces wymaga wiedzy i dokładności, albowiem wykasowanie dobrych linków zaszkodzi naszej stronie.

Kiedy powinno się usuwać linki z Google?

Ściągnięcie filtru blokującego stronę powinno być sprawą priorytetową. W czasie okresu trwania blokady domena jest w stanie stracić wiele wejść, co może uderzyć w kapitał firmy, dlatego też nie powinno się czekać z uzyskaniem rady u doświadczonego specjalisty. Właśnie z tego powodu powinno się jak najprędzej przekazać problem specjaliście.