Komu powierzyć izolację fundamentów i dlaczego to niezbędne?

Osłona fundamentów przed negatywnym wpływem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najistotniejszych etapów budowy stabilnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć penetrująca mury z czasem spowoduje uszkodzenia ich struktury, a wykwity pleśni oraz grzybów z biegiem czasu odbiją się negatywnie na samopoczuciu mieszkańców.

Kto przeprowadzi hydroizolację fundamentów?

Projektując budowę obiektu, warto zostawić opracowanie najlepszego sposobu hydroizolacji ekspertom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budowli, ale także w odnawianiu hydroizolacji w tych już istniejących. Wiedzą oni, jakich pomyłek unikać oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się dobrze w konkretnym przypadku. Wszak użycie stosownych technologii izolacji fundamentów może różnić się w zależności, czy planowane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych bądź osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Istotna jest też dokładna analiza warunków wodnych na obszarze, na którym zamierzana jest budowa. Dzięki niej można sprawdzić czy nieodzowna jest izolacja przeciwwilgociowa (wykonywana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy też przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się niebezpieczeństwo podtopień lub grunt jest na tyle spoisty, że po opadach fundamenty mogą dłuższy czas stać w wodzie).

Sposoby izolacji fundamentów

Zależnie od rodzaju fundamentów, do ich protekcje przed wilgocią stosuje się różne metody. Płytę fundamentową, na której zwykle stawia się budowle tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można hydroizolować od spodu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej nanieść ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej zda egzamin użycie izolacji pionowej i poziomej, która zatrzyma kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonanie hydroizolacji fundamentów też należy zlecić profesjonalistom, gdyż kardynalnym błędem mniej doświadczonych ekip jest nie zastosowanie się do wytycznych wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (między innymi tych dotyczących warunków i sposobów aplikacji materiałów izolacyjnych) lub użycie ich tanich zamienników, nie mających analogicznych parametrów wodochronnych. Nienależyte wykonanie prac czy użycie materiałów nieadekwatnych do poziomu obciążenia wilgotnością może skutkować, iż będzie ona nieefektywna.