Zawilgocone ściany? Wezwij profesjonalistów od osuszania murów

Nawet gdy obiekt budowlany ustawiony jest na terenie, gdzie wody gruntowe przebiegają dość nisko, niewykluczone jest ryzyko, iż z biegiem czasu mury będzie penetrować woda. Może się to przydarzyć również bez ostrzeżenia z powodu podtopienia bądź w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną, a niekiedy pojawienie się wilgoci przebiega stopniowo na skutek niepoprawnie wykonanej lub osłabionej hydroizolacji murów.

Osuszanie domu – w pierwszej kolejności ustalenie przyczyn

Zawilgocenie ścian nie oznacza od razu, iż budynek nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności należy zacząć od znalezienia przyczyn tworzenia się wilgotnych zacieków. We wnętrzach takich jak toalety, niewietrzone piwnice i kuchnie wykwitająca na ścianach pleśń jest często efektem przecieków z uszkodzonego dachu bądź tarasu lub skraplania się pary wodnej. Takie przypadki wymagają wykorzystania jednego lub kilku rozwiązań: przywrócenia stosownej wentylacji we wnętrzach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, skorzystania z powłok paroszczelnych albo poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na terenach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i wnikają w fundamenty i mury obiektu lub gdy zdarzyło się podtopienie na skutek powodzi (ewentualnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian stanowi już zadanie dla ekspertów z obszaru hydroizolacji.

Sposoby osuszania murów

Profesjonaliści, którzy posiadają duże kwalifikacje w osuszaniu murów zarówno budynków mieszkalnych, jak i użytkowych, rozpoczynają swoje działania od diagnozy genezy zawilgocenia i stanu podmokłych murów. Stanowi to podstawę do określenia najodpowiedniejszych sposobów i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie budynków ceglanych, których tynki nabrzmiewają i wykruszają się, a na murach wykwitają plamy, zapewne spowodowane jest kapilarnym wnikaniem wody w mury. Po niezabezpieczonych ścianach z cegły woda pnie się w górę – nieraz nawet na parę metrów. Zdarza się to częstokroć, zwłaszcza w starych budynkach, jednakże można na to zaradzić przywracając izolację poziomą ścian, która zablokuje wznoszenie się wilgoci wzwyż. Następną fazą, rzecz jasna po właściwym przygotowaniu murów, jest ich odgrzybienie oraz nałożenie izolacji pionowej.

Skuteczne osuszenie domów polega czasami przywróceniu hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem kompetentnej ekipy jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, pozbycie się zdegradowanej mat bentonitowych, izolacji bitumicznej bądź papy termozgrzewalnej, a w następnej kolejności naniesienie izolacji pionowej elastycznej lub mineralnej. Nierzadko konieczne będzie także naprawa łączenia izolacji murów z izolacją pozostałych części budowli, jak przepusty kabli, stropy żelbetowe i płyty posadzkowe, żelbetonowe.