Badania wysokościowe – czym są?

Zamów badania wysokościowe Bielsko Biała.

Psycholog to osoba, o której wiele osób nie ma nazbyt dobrego zdania. Wielu z nas sądzi, że zajmuje się wyłącznie zgłębianiem relacji swoich pacjentów z otoczeniem. Jak się jednak okazuje, wiedza psychologa stanowi ogromną pomoc przy ocenianiu predyspozycji do wykonywania określonych prac. I tak, badania psychologiczne wykonywane są między innymi w stosunku do osób zamierzających podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: o co w nich chodzi?

Badania wysokościowe w zasadzie niewiele różnią się od tych, jakie przechodzą kandydaci na kierowców zawodowych. Podstawę stanowią testy temperamentalne, inteligencji, osobowościowe. Ich ważnym rozszerzeniem są testy aparaturowe, z pomocą których można ocenić na przykład szybkość reakcji oraz zdolność do koncentracji uwagi. Wykorzystując testy aparaturowe jesteśmy w stanie określić czy badana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co wydarzy się w czasie pracy. Do wykonywania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak stereometr, aparat krzyżowy oraz wirometr. To proste urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa zawsze obejmują także wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana musi być z psychologiem w stu procentach szczera. Podawanie nieprawdziwych informacji niczemu nie służy.

Kto może wykonywać badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog uprawniony jest do wykonywania badań wysokościowych. Uprawnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni zarówno wiedzę, jak i umiejętności do wykonywania tego typu badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Należy jedynie pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeżeli o obowiązku ich noszenia zadecydował okulista.

Lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]