Dla kogo przeznaczone są badania psychologiczne kierowców?

Potrzebujesz sprawdzić, kto oferuje badania psychologiczne Bielsko? Na co czekasz? Koniecznie skieruj się na www.testybielsko.pl

Badania psychologiczne mają niezwykle szerokie zastosowanie. To nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale również poznania predyspozycji psychologicznych jednostki, które potrzebne są do pełnienia konkretnych zawodów. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Ci, którzy mają obowiązek poddać się badaniom psychotechnicznym, w wielu wypadkach mocno się ich obawiają. Okazuje się jednak, że naprawdę nie ma czego. Całość badań składa się z wywiadu psychologicznego, testów badających inteligencję, testów osobowościowych oraz testów aparaturowych, które pozwalają określić chociażby szybkość reakcji. Testy służące do pomiaru inteligencji mają za zadanie ocenić zdolności umysłowe jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe oceniają cechy osobowości. Uwzględniają m.in: neurotyzm, intro- oraz ekstrawersję i psychotyzm. W przypadku testów aparaturowych psycholog wykorzystuje stereometr, miernik czasu reakcji, aparat krzyżowy, wirometr i ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego uprzedniego przygotowania. Osoby, które noszą okulary, powinny tylko pamiętać, aby wziąć je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto powinien je wykonać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C+E, C, D1+E, D1, D+E i D. Przejść muszą je również osoby, które chcą wykonywać zawód egzaminatora lub instruktora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów kierowców taksówek oraz na operatorów wózków widłowych. Trzeba dodać, że poddać muszą się im również ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy w efekcie prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Ważność tego rodzaju badań jest różna i zależy od kategorii osób, które się im poddają. I tak chociażby w przypadku kierowców zamierzających odzyskać prawo jazdy po stracie dokumentu za prowadzenie auta po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Trzeba poddać się im wyłącznie raz.

Lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]