rozwój kompetencji, rozwój pracowników, audyt personalny

Dlaczego należy zadbać o rozwój kompetencji pracowników

Wzrasta grono pracodawców, którzy rozumieją, iż rozwój pracowników w ogromnym stopniu ma wkład w sukces całego przedsiębiorstwa. Zmotywowany personel wyposażony w duży wachlarz umiejętności miękkich to wszak najistotniejszy filar każdej firmy.

Rozwój pracowników – uznane techniki szkoleń

Audyt personalny pracowników pozwalający na diagnozę ich osobistych kwalifikacji oraz uwarunkowań może pomóc właścicielowi firmy w dobraniu kadry, która będzie gotowa na najtrudniejsze wyzwania. Za sprawą sesji AC/DC zrealizowanej przez doświadczonego specjalistę można wychwycić, który z pracowników posiada kompetencje przywódcze i zostanie dobrym przełożonym zespołu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być realizowane rozmaitymi metodami – m.in. w postaci sesji grupowych lub indywidualnych. W trakcie audytów stosowane są uznane techniki szkoleń, jak np. symulacje, wywiady, omówienie konkretnego przypadku (case studies) bądź zadania w grupach. Przy ich użyciu można odkryć prawdziwy potencjał kadry i wspomóc rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu audytu można kontynuować pracę z załogą w formie coachingu.

Harmonogram audytu AC/DC

Dobrze opracowany audyt jest rozdzielona na wiele etapów. Rozpoczyna się od przeglądu kompetencji wymaganych na danym stanowisku. Później audytor wybiera techniki, które zostaną użyte podczas sesji. Trzecim stadium jest zakomunikowanie celów sesji oraz tego, co chce się podczas niej uzyskać. Równie ważne jest też miejsce, w którym zostaną wykonane sesje z zatrudnionymi – musi ono gwarantować komfort, który wspomoże realizację celów audytu. Sama sesja AC/DC (indywidualna lub grupowa) jest prowadzona przez wykwalifikowanych doradców, którzy mają wykształcenie psychologiczne. Czas trwania sesji wynosi od czterech do sześciu godzin. Po jej zakończeniu Klient dostaje spersonalizowany, wyczerpujący raport, w którym zawarta jest diagnoza kompetencji audytowanych osób, określone są ich mocne strony oraz podane są polecenia, jak należy przeprowadzić dalszy rozwój pracowników. Audyt AC/DC wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]