Dlaczego potrzebne są badania operatorów?

Badania operatorów Bielsko Biała - usługi dostosowane do Twoich potrzeb

Do pracy w wielu profesjach potrzebne są odpowiednie predyspozycje psychiczne. By sprawdzić, czy kandydat je posiada, wykonuje się specjalne testy. By je wykonać, musimy wybrać się do przychodni psychologicznej, a na ich charakter w dużej mierze rzutuje rodzaj zawodu, w którym chce działać badany. Odmienne testy wykonywane są w przypadku prawników, inne zaś dla operatorów wózków widłowych czy suwnic. Jak nietrudno stwierdzić, te ostatnie badania są zlecane znacznie częściej. Dobrze zatem powiedzieć kilka zdań o tym, jak one przebiegają, jakie akty prawne regulują ich charakter oraz jakie zdolności są w ich czasie testowane.

Reguły badań operatorów

Częstotliwość oraz rodzaj badań operatorów wózków paletowych oraz innych maszyn stosowanych w fabrykach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów muszą być wykonywane co 3 lub 4 lata, oprócz badanych po 50 roku życia – ci mają obowiązek do przeprowadzania badań co dwa lata. Powinniśmy przy tym pamiętać, że wygląd testów może zostać zmieniony, jeżeli wykonujący je specjalista uzna, że niezbędne są dodatkowe badania lub niektóre części są w konkretnym przypadku niepotrzebne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Pierwszym elementem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, mające zazwyczaj formę papierowego testu oraz test badający możliwości intelektualne. Później przeprowadzane są badania na szybkość reakcji, polegające zazwyczaj na naciśnięciu właściwego przycisku po zapaleniu lampki oraz sprawdzeniu, czy badany potrafi wystarczająco szybko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również badania zdolności postrzegania przestrzeni oraz wzorku – te drugie zazwyczaj wykonywane są w ciemni oraz z wykorzystaniem stereometru.

Lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]