Praca prywatnego detektywa. Jakich spraw się podejmie?

Usługi detektywów cieszą się coraz większą popularnością. Decydujemy się na na ich wynajęcie nie tylko w przypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi bywają bardzo pomocne też dla pracodawców – umożliwiają np. sprawdzenie czy zatrudniony korzystający ze zwolnienia lekarskiego naprawdę nie jest w stanie pracować albo czy informacje zawarte przez niego w podaniu o pracę są prawdziwe. Warto zatem powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie kwalifikacje winien posiadać prywatny detektyw i w rozstrzygnięciu których spraw może nam pomóc.

Prywatny detektyw – niezbędna jest licencja

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę prywatnego detektywa. By legalnie działać w tym zawodzie, trzeba dysponować odpowiednią licencją, która przyznawana jest po zdaniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, iż osoby przystępujące do egzaminu muszą także spełnić uprzednio określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa jednego z krajów wchodzących w skład UE, świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta powiatowego lub miejskiego Policji oraz minimum średniego wykształcenia. Warunkiem jest też bycie osobą niekaraną, a w przypadku byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, osoby starające się o licencję detektywa muszą mieć ukończone 21 lat.

Kiedy zwrócić się o pomoc detektywa?

Największa część zadań, które realizują detektywi dotyczy różnego typu kwestii rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zwrócić się m.in. kiedy podejrzewamy, że nasz małżonek nie jest wierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic naszego dziecka odpowiednio się nim opiekuje. Prywatny detektyw pomoże nam także ustalić rzeczywistą wysokość dochodów byłego partnera, co okaże się bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.