Próbujesz obliczyć koszt tłumaczenia? Sprawdź, co na niego wpływa

Zajrzyj na tlumaczalnia.pl/ceny/, aby odnaleźć informacje dotyczące cennika tłumaczeń z języka rosyjskiego.

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na firmy z większości państw świata wzrosło zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Dzień w dzień polskie biura tłumaczeń sporządzają mnóstwo uwierzytelnionych i zwykłych tłumaczeń na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zlecenie statystycznych obywateli, jak i rozmaitych firm.

Mimo, iż online bez trudu można wyszukać darmowe platformy do translacji, długo jeszcze nie wyprą one z rynku doświadczonych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich usługi jest nierzadko obowiązkowe, np. jeżeli potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się z grubsza wyliczyć cenę przekładu. Co więc wpływa na cenę tłumaczeń?

Okoliczności wpływające na końcową cenę przekładu

Ostateczny koszt przekładu dokumentu determinują poniższe czynniki:
1. Język, z którego lub na który pragniemy przełożyć dokument. Przekład z modnych języków romańskich (hiszpański, francuski) czy germańskich (holenderski, angielski) będzie na pewno tańszy niż tłumaczenie z mniej rozpowszechnionych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego) bądź słowiańskich (m.in. ukraińskiego, rosyjskiego, słoweńskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie na język polski jest tradycyjnie o kilkanaście procent tańsze niż translacja w kierunku odwrotnym.
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź poruszane w dokumencie zagadnienia. Przekład umów handlowych, podręczników medycznych czy prac akademickich wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa reprezentatywnego dla konkretnej specjalizacji, ale również odpowiednią wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić podczas translacji niedopuszczalnych błędów.
4. Czas wykonania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeżeli potrzebujemy czegoś “na już” musimy przygotować portfel na większy wydatek.

Czym różni się przekład poświadczony od tłumaczenia prostego?

Trzeba zaznaczyć, że przekład różnego typu dokumentów jak np. prawo jazdy albo dokumenty szkolne (zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczątką ze swoim nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie nadaje mu indywidualny numer oraz oznacza czy przekład wykonany był z kopii, oryginału lub odpisu. Tłumacze przysięgli przeważnie posiadają stały cennik za przekład najpopularniejszych dokumentów tożsamości oraz świadectw, natomiast w razie konieczności zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi oblicza się od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu przysięgłym jest to 1125 znaków.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]