Szkolenie z ochrony danych osobowych. Czemu tak ważne?

Podstawowym oficjalnym dokumentem w naszym kraju, który dotyczył sprawy danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, jaka weszła w życie w 1997. Również dziś określa ona ów termin i mówi, jak należy ich używać. Według dokumentu dane osobowe to wszystkie informacje, jakie umożliwiają ustalenie tożsamości danego obywatela bez złożonych wysiłków. Do danych osobowych zakwalifikować można więc wiek, imię i nazwisko czy miejsce zamieszkania, lecz również tak zwane dane wrażliwe – na przykład wiadomości o wyznaniu, możliwych sprawach sądowych czy stanie zdrowia. O ich bezpieczeństwo należy zadbać zwłaszcza dlatego, że dzięki internetowi ich zdobycie i przetwarzanie okazuje się banalnie łatwe.

Warsztaty z ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw

Dane osobowe posiadają każdego rodzaju przedsiębiorstwa. Jedne dysponują tylko danymi ich współpracowników, pozostałe zaś uzyskują dojście również do danych kontrahentów. We wszystkich przypadkach pracownicy, którzy mają do nich dostęp powinni przejść odpowiednie szkolenie z ochrony danych osobowych, podczas którego dowiedzą się, jak zagwarantować im bezpieczeństwo. Okazuje się to naprawdę ważne, bowiem po zauważeniu zaniedbań Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może nałożyć poważne kary – nie tylko pieniężne, lecz w najcięższych sytuacjach również więzienia.

Na czym opiera się kurs z ochrony danych osobowych?

Szkolenie z ochrony danych osobowych jest skierowane do wszelkich pracowników administrujących takiego rodzaju informacjami – będą to m. in. pracownicy archiwów, do spraw rekrutacji bądź kadr. W jego koszty zaliczają się także materiały dydaktyczne, przez które kursanci łatwiej przysposobią wiadomości. Po zakończeniu kursu, w czasie którego nauczą się, jak zagwarantować bezpieczeństwo informacji, uczestnicy otrzymują odpowiednie świadectwa. Szkolenia z ochrony danych osobowych nie pochłaniają dużo czasu i zazwyczaj kończą się tego samego dnia.