Tłumacz przysięgły przełoży dokumenty z języka rosyjskiego

Co warto wiedzieć o tłumaczenia rosyjski Kraków?

Ubiegłe lata to okres przypływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, że pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się także duża część obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są wymagane do podjęcia pracy bądź nauki w Polsce.

W jakich sytuacjach potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do tłumaczenia wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Białorusi, Kazachstanu, Rosji bądź Ukrainy. Należą do nich między innymi świadectwa ukończenia szkół i maturalne, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, prawa jazdy oraz dowody osobiste, jak również akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. Tym samym, żeby pracować w tym zawodzie, trzeba otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać państwowy egzamin, który potwierdzi jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]