Krakowska Kancelaria – negocjacje i mediacje w sporach

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawa handlowego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, specjalizujący się przede wszystkim w prawie cywilnym, prawie pracy, jak również w prawie rodzinnym.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy prowadzimy

Na co dzień ogromną część naszej działalności stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym dochodzeniem odszkodowań, sprawami rodzinnymi oraz prawem pracy. Obsługa prawna w tym obszarze polega na ciągłym kontakcie z Klientem, udziale w mediacjach i negocjacjach, opracowaniu pism procesowych i pozaprocesowych, a także reprezentacji przed sądami. Występując w imieniu naszych Klientów podejmujemy wszelkie działania, których celem jest zakończenie sporu w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość załatwienia sprawy oraz zminimalizowanie wydatków związanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – doradztwo i obsługa prawna przedsiębiorstw

Praca Kancelarii skupia się także na obsłudze prawnej firm, która obejmuje bieżące doradztwo i opiniowanie podejmowanych przez Klientów działań z prawnego punktu. Obsługa prawna ma głównie charakter kompleksowy. Służymy doradztwem naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co w praktyce obejmuje takie obszary jak prawo pracy, administracyjne, handlowe czy podatkowe. Pragniemy, żeby nasi Klienci czuli się pewnie zlecając nam ochronę prawną swojego przedsiębiorstwa, w związku z tym koncentrujemy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, co pozwala niwelować wszelkie negatywne skutki prawne.