Obsługa prawna obcokrajowców – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

slizcurylo.pl/pl/specjalizacje/10-prawo-imigracyjne

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło z siedzibą w Krakowie oferuje pomoc związaną z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. W skład zespołu Kancelarii wchodzą adwokaci specjalizujący się w:
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw o rozwód, separację, podział majątku z eksmałżonkiem, ustalenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów, pozbawienie albo ograniczenie władzy rodzicielskiej,
prawie karnym i karnym gospodarczym – obrona oraz reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach w obszarze przestępstw kryminalnych, spowodowania wypadków i innych przestępstw komunikacyjnych, błędów w sztuce medycznej, przestępstw narkotykowych i gospodarczych, odpowiedzialności karno-skarbowej oraz wykroczeń,
prawie sportowym – sporządzanie i analiza kontraktów zawodników oraz umów o sponsoring w sporcie, doradztwo w negocjacjach kontraktowych i transferowych, reprezentacja klubów i zawodników w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami związkowymi oraz przed sądami powszechnymi i polubownymi.

Pomoc z zakresu prawa imigracyjnego

Istotną częścią pracy Kancelarii Śliz-Curyło stanowi prowadzenie sporów związanych z prawem imigracyjnym. Kancelaria wspiera w tym zakresie zarówno podmioty zatrudniające cudzoziemców, jak i obcokrajowców, którzy potrzebują pomocy w nawigowaniu po zawiłych procedurach polskiego prawa.
W ramach usług prawnych dla cudzoziemców Kancelaria prowadzi sprawy związane m.in. z:
1. reprezentacją w postępowaniach o udzielenie oraz o przedłużenie pozwolenia na pracę na terenie Polski,
2. reprezentacją w postępowaniach o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,
3. reprezentacją w sprawach o charakterze karnym, jak postępowanie o zatrzymanie cudzoziemca, umieszczenie go w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania oraz inne postępowania ekstradycyjne.
Kancelaria udziela też pomocy prawnej w postępowaniach dotyczących potwierdzenia posiadania, nadania oraz przywrócenia polskiego obywatelstwa, jak również uznania za obywatela polskiego. Z kolei firmom pragnącym zatrudnić cudzoziemców w Polsce, adwokaci z Kancelarii Śliz-Curyło służą kompleksowym doradztwem i bieżącą obsługą prawną w tym zakresie.

Lokalizacja:
Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08