Prawo rodzinne – alimenty, separacje, rozwody

Prawo rodzinne jest jeden z głównych zakresów działalności Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. Najpopularniejsze sprawy z jakimi pojawiają się w kancelarii nasi Klienci to sprawy o alimenty oraz rozwód, jednakże mamy ogromne doświadczenie także w prowadzeniu spraw dotyczących uregulowania kontaktów, władzy rodzicielskiej czy ojcostwa i macierzyństwa.

Rozwody, separacje, alimenty – sprawy dotyczące prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to szczególny obszar prawa, ponieważ prowadzenie spraw z tej dziedziny wymaga od mecenasa nie tylko biegłości w aktach prawnych, ale w głównej mierze właściwej postawy w stosunku do Klienta, który powierza w nasze ręce swoje najbardziej prywatne sprawy. Podczas prowadzenia spraw rodzinnych jesteśmy przygotowani na stały kontakt z Klientami i prowadzenie ich przez poszczególne stadia sprawy w bezbolesny dla nich sposób. Dążymy do dostosowania się do oczekiwań naszych Klientów przede wszystkim w zakresie ich czynnego udziału w całej sprawie.

Prawo rodzinne – sposób działania prawnika

Przystąpienie do prowadzenia spraw rodzinnych rozpoczyna się dla nas od pierwszego kontaktu z Klientem w formie osobistego spotkania lub rozmowy telefonicznej albo na Skype’ie. Staramy się wówczas zgromadzić jak najwięcej informacji związanych ze sprawą, a także poznać osobę, w imieniu której będziemy działać przez najbliższych kilka miesięcy. Kolejne etapy naszej pracy to sporządzanie pism procesowych, występowanie w imieniu Klientów przed sądem oraz innymi podmiotami, takimi jak mediatorzy. W toku prowadzenia danej sprawy dążymy do znalezienia sposobu na zamknięcie jej ugodowo. Podejście to wynika z faktu, iż gros konfliktów ma swoje źródło w ogromnych emocjach, a pełnomocnik, jako osoba neutralna, nie jest nimi obarczony i ocenia sprawę tylko z punktu widzenia prawa.