Sprzedaż, montaż serwis central telefonicznych

Liderami rynku centrali telefonicznych są Platan, Slican i Panasonic, które posiadają duże doświadczenie w produkcji centralek telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centrale telefoniczne – jaka jest ich rola?

Centralka telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas wymieniania informacji. Centrala telefoniczna pozwala zaoszczędzić czas osobom dzwoniącym, uprościć funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty użytkowania. Każda centrala telefoniczna umożliwia przełączanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnętrznych w przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w obrębie centralki) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na wyłączeniu wyjść na połączenia komórkowe, miastowe i międzymiastowe. Centrala daje możliwość przyznania każdemu aparatowi telefonicznemu wew. numeru dozwolonego, który zezwala na rozmowy zewnętrzne. Ma ona również taryfikację połączeń, które zostają zapisane w pamięci centrali dzięki czemu mamy możliwość sprawdzenia takich danych jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, przybliżony koszt oraz godzina rozmowy.